เกี่ยวกับกุลพันธ์


จากประสบการณ์ และความชำนาญ ทางด้านที่อยู่อาศัยมานานกว่าทศวรรษ ทำให้เราทราบดีว่า สังคมที่ดีมีคุณภาพ คือ รากฐานที่สำคัญ ในการเริ่มต้นที่ดี ของทุก ๆ ครอบครัว ดังนั้นภายในรั้วของ กุลพันธ์วิลล์แห่งนี้ สมาชิกของกุลพันธ์วิลล์ทุกครอบครัว จะได้ใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ สะดวกสบาย ด้วยระบบการดูแลและให้บริการชุมชนอย่างสมบูรณ์ได้ระดับคุณภาพ มาตรฐาน และการบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง ตลอดระยะเวลาก่อนและหลังการขาย กุลพันธ์วิลล์เรายินดีให้บริการ และได้มอบ สิ่งต่างๆ เหล่านี้แด่ลูกค้าของเราทุกครอบครัว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ และเป็นอีก สิ่งหนึ่งที่ผูกพันระหว่างกุลพันธ์วิลล์ และลูกค้าในโครงการของเรามาโดยตลอด ซึ่งมีความหมายมากกว่าคำว่า "หมู่บ้านจัดสรร" ดังนั้น ภายใต้ชื่อ "กุลพันธ์วิลล์" จะไม่ได้ หมายความถึงหมู่บ้านจัดสรรธรรมดา ๆ อีกต่อไป แต่จะหมายถึงสังคมคุณภาพ ความเป็นชุมชนที่อบอุ่นดังเช่นครอบครัวเดียวกันตลอดไป