ทีมงานสถาปนิก


กับทีมงานสถาปนิก ซึ่งตระหนักดีว่า การออกแบบบ้าน..มิใช่เพียงแต่ ให้น่าอยู่ หากแต่รวมถึงความสะดวกสบายในการพักอาศัยสมดุลกับสภาวะแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของทุกคนในครอบครัว เราเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ชั้นยอด มีมาตรฐาน ตลอดจนดูแลขั้นตอน ในการก่อสร้างเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกขั้นตอนคุณภาพ การสร้างรอยยิ้ม ของลูกค้า คือหน้าที่ของเรา การที่ทีมงานได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากหน่วยงาน ในระดับชาติ และระดับสากล (BVQI) ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านได้เป็นเจ้าของบ้าน ที่ถูกออกแบบสร้างสรรค์คุณภาพอย่างพิถีพิถัน ที่เราใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียด

ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง


บ้านที่ดี นอกจากดีภายนอกแล้วภายในต้องดีเยี่ยมเช่นกัน ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง ตระหนักเสมอว่า ทุกขั้นตอนมีความสำคัญ และต้องควบคุมดูแลกระบวนการก่อสร้างบ้าน ให้มีคุณภาพสูงสุด สามารถส่งมอบลูกค้าตามกำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการและ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง บ้านทุกหลังของกุลพันธ์วิลล์ จึงมีวิศวกร และผู้ควบคุมงานที่เชี่ยวชาญประจำแต่ละหลัง ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า.. บ้านของท่าน ได้ผ่านขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการรับรองใน มาตรฐาน ISO 9001:2008 จากประเทศอังกฤษเช่นกัน

ระบบรักษาความปลอดภัย


ด้วยมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย แบบ Double Security ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมและประจำกลุ่มบ้านอีก ทั้งยังมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ที่โครงการได้ประสานงาน ให้เข้าตรวจตราทุก ๆ 2 ชั่วโมง ทำให้ท่านอุ่นใจ และมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความสุข และความปลอดภัยสูงสุดในสังคมคุณภาพแห่งนี้

ความสำเร็จ


ด้วยมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย แบบ Double Security ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมและประจำกลุ่มบ้านอีก ทั้งยังมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ที่โครงการได้ประสานงาน ให้เข้าตรวจตราทุก ๆ 2 ชั่วโมง ทำให้ท่านอุ่นใจ และมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความสุข และความปลอดภัยสูงสุดในสังคมคุณภาพแห่งนี้

ISO คืออะไร


ด้วยมาตรฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย แบบ Double Security ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมและประจำกลุ่มบ้านอีก ทั้งยังมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ที่โครงการได้ประสานงาน ให้เข้าตรวจตราทุก ๆ 2 ชั่วโมง ทำให้ท่านอุ่นใจ และมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความสุข และความปลอดภัยสูงสุดในสังคมคุณภาพแห่งนี้